NEWS

Дружеството е създадено през 1964 година. Производствената база и административните сгради са разположени на площ от 26000 квадратни метра в северната индустриална зона на Пловдив, в непосредствена близост до Международния Пловдивски Панаир.
Дружеството се явява единственият специализиран производител на територията на България на опаковки и филтри за цигарената и тютюневата промишленост, както и на резервни части, машини и съоръжения за тях.

Печатната база на дружеството е оборудвана със съвременна мащабна полиграфическа техника от най-висок клас, която, съчетана с професионализма на изпълнителския екип, гарантира качеството на разнообразната по вид и обем продукция.

Заводът за резервни части е окомплектован с високопроизводителни технологични машини (DECEL и HAUNI-BLUM) и квалифицирани специалисти, осигуряващи високо качество на произвежданите резервни части и възли.

Plovdiv-Yuri Gagarin BT PLC-Plovdiv, BSE code – GAGBT, informed the BSE-Sofia that in compliance with the adopted 2007 Business Program, the Board of Directors of Plovdiv-Yuri Gagarin BT PLC has taken a decision for the sale of a real estate, which comprises 12615/132156 ideal share of a yard with a total built-up and non-built-up area of 132,156 sq. m and located in Plovdiv, 1 Rogoshko Shose St. The plot is the regulated landed property III – Plovdiv-Yuri Gagarin BT PLC – of the 12-th quadrant of North Industrial Zone VI of Plvodiv town planning, along with the buildings and facilities thereupon.

The funds from the sale will be spent for purchasing of equipment in the year 2007.